Międzynarodowa konferencja „Współpraca transgraniczna w regionie Polska – Brandenburgia”


„Zostawić świat nieco lepszym: lepszym o zdrowe dziecko, grządkę w ogrodzie lub lepsze warunki społeczne – to znaczy odnieść sukces.”
Ralph Waldo Emmerson
Takie motto przyświeca działalności Fundacji Edukacja Plus, która zajmuje się wspieraniem bardzo szeroko pojętej edukacji, od wspomagania rozwoju indywidualnego po projekty rozwiązujące, czy choćby minimalizujące różnorodne problemy społeczne. W imię tak pojętej edukacji Fundacja inicjuje, wspiera i kooperuje przy realizacji wielu różnorodnych projektów. Praca Fundacji dla dobra poszczególnych mieszkańców naszego regionu przekłada się na poprawę standardu życia całego społeczeństwa.

Dzięki staraniom Fundacji Edukacja Plus w dniu 12 grudnia 2011r. na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyła się Konferencja, której myślą przewodnią była „Współpraca transgraniczna w regionie Polska – Brandenburgia”. Konferencja była jednocześnie etapem finalnym Międzynarodowego Konkursu „Regio – Movie” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych..

Spotkanie na pięknej uniwersyteckiej sali składało się z dwóch części. W części pierwszej uczestnicy mieli okazję wysłuchać interesujących prelekcji, wygłoszonych przez wykładowców w Polski i Niemiec. Na początku prof. UZ dr hab. Bogdan Ślusarz wygłosił wykład na temat: „Współpraca transgraniczna Lubuskiego z Brandenburgią szansą na rozwój regionów peryferyjnych”. Następnie głos zabrała prof. Dr.-Ing. Irene Krebs z Uniwersytetu W Cottbus. Pani Profesor udzieliła wykładu na temat: ”Dobre praktyki współpracy Polska-Brandenburgia”. Ponadto zebrani mieli sposobność wysłuchać prelekcji „Jak w życiu osiągnąć sukces”, wygłoszonej przez mgr inż. Wiesława Ocytko. Jednym z zaproszonych prelegentów była mgr Magdalena Budny, która powiedziała kilka słów na temat problemu jakim Fundacja planuje zając się w przyszłości: „Otyłość wśród dzieci i młodzieży”.
Wśród zaproszonych gości znajdowali się przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz uczestnicy Konkursu Regio-Movie.

W części drugiej Konferencji odbył się festiwal filmów konkursowych. Organizatorem Konkursu była Fundacja Edukacja Plus, przy współpracy ze stowarzyszeniem polsko-niemieckm z Cottbus „Młodzież bez Granic”. Patronat nad Konkursem objęli: Lubuski Kurator Oświaty, Uniwersytet Zielonogórski, Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”, Gazeta Regionalna oraz Der Märkische Bote z Cottbus.
Konkurs był współfinansowany przez Program Współpracy Transgranicznej Polska-Brandenburgia.

Po obejrzeniu filmów Jury Konkursu wytypowało nagrodę główną Regio-Movie Award, którą otrzymały ex aequo dwa zespoły:
• Philip Widmer i Michał Sulecki z Liceum Ogólnokształcącego im.Stefana Banacha w Żaganiu, za film „Nie czekaj zbyt długo”
• Marlene Noack, Max Knobloch, Norman Saretz za film „Es ist nur ein Moment”
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

Filmy były bardzo zróżnicowane pod względem artystycznej wizji ujęcia tematu. Jednakże jest coś, co łączy wszystkie zgłoszone do Konkursu prace, a mianowicie pasja i zaangażowanie, z jakimi młodzi ludzie podeszli do realizacji zadnia konkursowego. Jest to niewątpliwie najcenniejszy efekt konkursowy. Nie trzeba przypominać, że organizatorom konkursu chodziło właśnie o pobudzenie drzemiącego w młodych ludziach potencjału. Swoją aktywną postawą młodzi ludzie udowodnili, że interesują się otaczającym ich światem, że chcą i potrafią wpływać na swoją rzeczywistość.

Celem nadrzędnym zarówno Konkursu Regio-Movie, jak i Konferencji było wspieranie rozwoju obywatelskiej przedsiębiorczości w naszym regionie. Przy czym obywatelską przedsiębiorczość rozumiemy, jako „obywatelskość” uprawianą przez przedsiębiorstwa i obywateli regionu. Pragniemy zaangażować zarówno obecnych jak i przyszłych przedsiębiorców. Parafrazując słowa profesora Andrzeja Jacka Bliklego, wierzymy, że
w najbliższej przyszłości to zwykli obywatele i firmy, a nie państwa, staną się podstawowymi twórcami zmian, zachodzących wokół nas.
Kierując się tym przekonaniem Fundacja Edukacja Plus organizuje i przeprowadza szereg projektów edukacyjno-szkoleniowych oraz pomocowych, mających na celu podniesienie standardu życia mieszkańców naszego regionu. Pracujemy w projektach, pomagających wszystkim grupom wiekowym, od dzieci w przedszkolach, poprzez młodzież, po osoby dorosłe i ludzi w starszym wieku. Traktując człowieka holistycznie, zajmujemy się wszystkimi dziedzinami życia, gdyż na standard i komfort życia składają się tak różnorodne czynniki jak: ekologia, finanse, poziom wykształcenia, styl życia, priorytety, sposób postrzegania siebie w świecie oraz stan zdrowia jednostki.
Do realizacji celów Fundacja potrzebuje funduszy, które zdobywa, działając jako podmiot gospodarczy, ale także zaprasza do współpracy sponsorów, zainteresowanych dobrem jednostek i całego społeczeństwa. Nie obiecujemy, że rozwiążemy wszystkie problemy, ale poprzez naszą działalność na pewno poprawimy poziom życia wielu naszych współobywateli.
Jeśli zależy Tobie na życiu w społeczeństwie świadomym, zaangażowanym społecznie, zdrowym, mądrym i szczęśliwym, to zapraszany do współpracy z nami https://edukacjaplus.eu/.

Przypominamy, że zmagania konkursowe nadal się toczą. Każdy zespół ma jeszcze szansę na zdobycie Nagrody Publiczności. Zapraszamy do głosowania. Szczegółowe informacje na temat głosowania znajdują się na stronie Fundacji Edukacja Plus http://projekt.edukacjaplus.eu/konkurs/ .

Głosować można na stronie: https://www.facebook.com/questions/323708794323399

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział konkursie i zapraszamy na kolejną edycję Konkursu Filmowego Regio-Movie” .

Regio-Movie, Tomasz Gierczak, wykład/Vortrag

 

Regio-Movie, prof. UZ dr hab. Bogdan Ślusarz wykład/Vortrag 1.

Regio-Movie, prof. UZ dr hab. Bogdan Ślusarz wykład/Vortrag 2.

Regio-Movie, prof. UZ dr hab. Bogdan Ślusarz wykład/Vortrag 3.

Regio-Movie, Czesław Fiedorowicz, poseł na Sejm, wykład/Vortrag

Regio-Movie, prof. Dr.-Ing. Irene Krebs, wykład/Vortrag 1.

Regio-Movie, prof. Dr.-Ing. Irene Krebs, wykład/Vortrag 2.

Regio-Movie, prof. Dr.-Ing. Irene Krebs, wykład/Vortrag 3.

Regio-Movie, mgr inż. Wiesław Ocytko, wykład/Vortrag 1.

Regio-Movie, mgr inż. Wiesław Ocytko, wykład/Vortrag 2.

Regio-Movie, mgr inż. Wiesław Ocytko, wykład/Vortrag 3.

Regio-Movie, mgr inż. Wiesław Ocytko, wykład/Vortrag 4.