W tej chwili oferujemy szkolenia z zakresu :
POJAZDY HYBRYDYOWE

Budowa, naprawa i eksploatacja pojazdów hybrydowych i elektrycznych. Serwisowanie,
diagnostyka w praktyce z zastosowaniem sprzętu diagnostycznego i oprogramowania
oraz procedur. Nauka w praktyce jak usuwać usterki w pojazdach hybrydowych na
przykładowych modelach samochodów hybrydowych.

Cel edukacyjny :

Poznanie teorii budowy i działania pojazdów elektrycznych i hybrydowych.
Zajęcia warsztatowe w zakresie obsługi , serwisowania i napraw pojazdów hybrydowych, obsługi testerów diagnostycznych, zaznajomienie się z podstawowymi programami diagnostycznymi. Merytoryczne przygotowanie do analizy , diagnostyki i usuwania usterek w pojazdach hybrydowych i elektrycznych.
Poznanie zasad i metod naprawy usterek w pojazdach hybrydowych i elektrycznych.
Pozna w praktyce jak usuwać usterki w pojazdach hybrydowych i elektrycznych.

Efekty uczenia się

Uczestnik szkolenia:
nauczy się bezpiecznie obsługiwać pojazdy z układem hybrydowym i elektrycznym
nauczy się prawidłowo dezaktywować układ wysokiego napięcia w pojazdach hybrydowym i elektrycznym
pozna budowę i działanie pojazdów z układem hybrydowym i elektrycznym
pozna różne typy napędów hybrydowych i przykłady ich zastosowań w oparciu o konkretne przykłady pojazdów
zapozna się z obsługą urządzeń potrzebnych do obsługi pojazdów hybrydowych i elektrycznych
pozna budowę podstawowych komponentów, takich jak: inwerter, maszyna elektryczna, akumulator wysokowoltowy,
dowie się jak ładować pojazdy elektryczne przy użyciu różnego rodzaju ładowarek
zapozna się z obsługą urządzeń i narzędzi potrzebnych do obsługi pojazdów elektrycznych
zapozna się z obsługą urządzeń tj. testerów diagnostycznych , programów diagnostycznych i interfejsów ,
zapozna się ze sposobami analizy i diagnostyki oraz procedurami usuwania usterek w pojazdach hybrydowych i
elektrycznych.
Pozna zasady i metody naprawy usterek w pojazdach hybrydowych i elektrycznych.
Dowie się o najczęściej występujących usterkach w pojazdach hybrydowych i elektrycznych wraz z procesem ich
usuwania lub naprawy w praktyce.

Ramowy program usługi

Podstawy pojazdy hybrydowe wstęp rodzaje hybryd

 • hybrydy miękkie
 • hybrydy pełne ( szeregowe , równoległe , szeregowo – równoległe )
 • hybrydy plugin
  Budowa napędów hybrydowych
 • akumulator trakcyjny
 • akumulator pomocniczy
 • falownik z konwerterem
 • instalacja wysokonapięciowa
 • sterowniki układów hybyrdowych
 • Układy hamulcowe, rekuperacja energii
  Budowa elementów klimatyzacji w pojeździe
 • elektryczna sprężarka klimatyzacji
 • dodatkowa nagrzewnica PTC
  Budowa modułów bateryjnych
 • konstrukcja
 • rodzaje
 • zabezpieczenia
 • wymiana modułów baterii
 • bezpieczeństwo podczas naprawy
 • przepisy związane z wymogami do pracy przy napięciu niebezpiecznym
 • omówienie procesu uzyskania kwalifikacji do pracy przy napięciu niebezpiecznym do 1 kV
  Procedury bezpieczeństwa i procedury awaryjne podczas pracy z napędem hybrydowym i elektrycznych
 • sprzęt ochrony osobistej
 • narzędzia do pracy przy wysokim napięciu
 • środki ostrożności
 • sytuacje awaryjne – postępowanie
 • pomoc drogowa i holowanie
 • punkty podpierania pojazdu hybrydowego
 • ładowanie dodatkowego akumulatora
 • rozruch pojazdu z akumulatora innego pojazdu
 • długookresowe przechowywanie pojazdu
 • obsługa pojazdu hybrydowego
 • obsługa pojazdu elektrycznego
 • sposoby i procedury gaszenia pojazdów hybrydowych
 • karty ratownicze – czytanie i stosowanie
  Hybrydy a samochody elektryczne
 • wady i zalety
 • różnice w czynnościach serwisowych
 • części eksploatacyjne
 • części naprawcze
 • zasięgi realne i rzeczywiste , analiza i porównanie
  Ładowanie pojazdów elektrycznych i hybryd plugin
  -Ładowanie za pomocą prądu przemiennego
  -Ładowanie za pomocą prądu stałego

Analiza i symulacja usterek w pojazdach hybrydowych:

 • uszkodzenia mechaniczne przez gryzonie ( identyfikacja i testowanie );
 • omówienie zabezpieczenia i bezpieczniki;
 • analiza usterek na konkretnych modelach samochodów hybrydowych;
 • symulacja usterek na konkretnych modelach samochodów hybrydowych;
 • omówienie najczęściej występujących uszkodzeń w pojazdach hybrydowych;
 • omówienie jak diagnozować uszkodzenia w pojazdach hybrydowych;
 • omówienie jak stosować w pojazdach hybrydowych sprzęt diagnostyczy poszczególnych firm ;
 • omówienie jak czytać wyniki ze sprzętu diagnostycznego;
 • Ćwiczenia:
 • demonstracja omówionych elementów na konkretnych modelach samochodów;
 • wykład i ćwiczenia na konkretnych modelach samochodów;
 • symulacja usterek na konkretnych modelach samochodów;
 • naprawa usterek na konkretnych modelach samochodów;
 • analiza i demonstracja możliwości sprzętu diagnostycznego poszczególnych firm;
 • ćwiczenia – jak czytać wyniki ze sprzętu diagnostycznego;
 • ćwiczenia z kartami ratowniczymi – czytanie i stosowanie w procesie naprawy pojazdów hybyrdowych;
 • gaszenie pojazdu hybrydowego.