„Fundacja Edukacja PLUS” rozpoczęła swoją działalność w 2011 roku. Fundacja zajmuje się wspieraniem bardzo szeroko pojętej edukacji, od wspomagania rozwoju indywidualnego po projekty rozwiązujące, czy choćby minimalizujące, problemy społeczne. W imię tak pojętej edukacji Fundacja inicjuje, wspiera i kooperuje przy realizacji różnorodnych projektów. Jesteśmy zaangażowani w pracę dla dobra jednostek i w efekcie dla dobra społeczeństwa.

Działamy pomagając wszystkim grupom wiekowym, od dzieci w przedszkolach, poprzez młodzież, po osoby dorosłe i ludzi w starszym wieku.

Nie obiecujemy, że rozwiążemy wszystkie problemy, ale poprzez naszą działalność na pewno poprawimy poziom życia wielu ludzi.

Nasza Misja
Fundacja ma na celu dobro innych ludzi, grup czy instytucji, która prowadzić będzie do pozytywnej zmiany i wzmocnienia poczucia własnej wartości oraz podnoszeniu poziomu zadowolenia z życia. Tak szeroko postawiony cel nadrzędny wymaga wyznaczenia szczegółowych celów pośrednich, takich jak, np. podniesienie poziomu edukacji zdrowotnej, psychologicznej, ekonomicznej, zawodowej i ekologicznej.

Drogą do realizacji tej misji jest:

 • prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej, doradczej i kulturowej;
 • organizowanie konferencji i seminariów,
 • prowadzenie konkursów,
 • organizowanie imprez kulturalnych, sportowych,
 • redagowanie i wydawanie publikacji i materiałów szkoleniowych i informacyjnych;
 • organizowanie wyjazdów wypoczynkowo – edukacyjnych w kraju i zagranicą;
 • organizacja kursów edukacyjnych oraz szkoleń zawodowych i rozwojowych;
 • organizowanie publicznych zbiórek pieniężnych na cele Fundacji;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, wyjazdów turystycznych i
 • szkoleniowych, grup środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin;
 • utworzenie bazy danych firm i instytucji sprzyjających rozwojowi edukacji i kultury;
 • zakładanie placówek edukacyjnych.

Główne cele fundacji :

 •  Popieranie i promocja różnych form działalności edukacyjnej i kulturalnej.
 •  Współpraca z organizacjami edukacyjnymi w kraju i za granicą.
 • Skupianie wokół Fundacji pracodawców, przedstawiciel nauki, organizacji społecznych i charytatywnych, a także działaczy, których celem jest promocja różnych form działalności edukacyjnej i kulturalnej.
 • Inspirowanie pomocy prawnej i doradztwa edukacyjnego.
 • Publikowanie informacji o tematyce edukacyjnej i kulturalnej.
 • Promowanie edukacji i kultury w kraju i za granicą.
 • Doradztwo zawodowe. Wspomaganie i promowanie małych i średnich
 •  Wspomaganie i promowanie małych i średnich ośrodków kultury.
 •  Wspomaganie i promowanie przedsięwzięć wyrównujących szanse edukacyjne.
 • Kreowanie pozytywnych wzorców edukacyjnych.
 • Wspieranie działań o charakterze społecznym, zdrowotnym, prawnym, edukacyjnym, kulturalnym.