„PRZECZYTAJ TO JESZCZE RAZ, SAM”

Fundacja Edukacja Plus współpracuje przy realizacji projektu „PRZECZYTAJ TO JESZCZE RAZ, SAM”, zorganizowanego przez Bibliotekę Publiczną im. St. Staszica w dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, przy współpracy z Portalem kulturalnym studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, pod patronatem Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. A . Mickiewicza.

Projekt czytelniczy ma wyzwolić odbiorców literatury ze schematów myślenia i wywołać własne, dowolne interpretacje, zgodne z osobistym przeżywaniem lektury. W projekcie zaproponowano 12 wybranych książek, do których warto powrócić. Autorzy projektu zapraszają do dzielenia się refleksjami oraz do tworzenia wokół tego projektu Klubów Czytelniczych.

Szczegóły projektu znajdują się w materiałach do pobrania