Konkurs filmowy „Regio-Movie”

Międzynarodowy Konkurs filmowy “Regio-Movie”

W dniu 16.01.2012 o godzinie 24.00 zakończyło się głosowanie na „Nagrodę Publiczności” w Międzynarodowym Konkursie Filmowym Regio-Movie.

Największa liczbę głosów (410), a tym samym Nagrodę Publiczności, otrzymują:

Paweł Laudański i Justyna Wójcik z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku – za film: Czy granice są potrzebne?

Wyniki głosowania

Gratulujemy!!!

Filmy konkursowe – zobacz więcej

Międzynarodowa konferencja “Współpraca transgraniczna w regionie Polska – Brandenburgia” – video relacja – zobacz więcej

Die Internationale Konferenz – Die Grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Region Polen – Branderburgia – Video-Übertragungmehr

Regulamin konkursu: do pobrania

Film z wręczenia nagrody głównej:

Regio-Movie, werdykt i wręczenie nagród/ Urteil und Ueberreichung der Preise