Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej: biuro@edukacjaplus.eu   (zwanego dalej: „ stroną internetową”).
 2. Właścicielem strony internetowej i jednocześnie administratorem danych jest:
   
  FUNDACJA EDUKACJA PLUS
  ul. Winna 15B
  61-658 Poznań
  Numer KRS: 385324
  REGON: 080527653
  NIP: 9282067987
  kom: +48 576-301-777
  email:   biuro@edukacjaplus.eu
  https://edukacjaplus.eu/
   
  zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Numer KRS: 385324, zwana dalej Fundacją
 3. Dane osobowe zbierane przez Fundację za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również  RODO.
 4. Fundacja dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających stronę internetową.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1. Fundacja zbiera informacje dotyczące osób fizycznych odwiedzających stronę internetową.
 2. Dane osobowe użytkowników są zbierane w przypadku korzystania z usługi formularza kontaktowego. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, użytkownik podaje następujące dane: imię i nazwisko (nazwa organizacji), adres e-mail, numer telefonu, numer NIP
 4. Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 5. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej.  Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 6. Przekazanie danych osobowych do Spółki jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami, czy też świadczeniem usług za pośrednictwem Strony Internetowej, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych uniemożliwi korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 7.  

§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

 1. Dane osobowe użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Fundacja przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Spółki co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 2. Podmioty przetwarzające. Fundacja korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Spółki. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu na stronie internetowej systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
 3. Administratorzy. Fundacja korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych użytkowników. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.
 4. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 5. Dane osobowe Klientów przechowywane są w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta
 6. przetwarzane są przez Fundację tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Fundacja i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 7. W przypadku skierowania żądania Fundacja udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3 Mechanizm cookies

 1. Strona internetowa używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Spółkę na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej stronę internetową jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Spółkę produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających stronę internetową. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów na stronie internetowej.
 2. Perspektywa wykorzystuje dwa typy plików cookies: Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów oraz Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
 3. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów użytkowników odwiedzających stronę internetową. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony internetowej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 4. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
   
   
   
  a)
   
  przeglądarka  Internet Explorer;
   
   
   
  b)
   
  przeglądarka  Microsoft EDGE;
   
   
   
  c)
   
  przeglądarka  Mozilla Firefox;
   
   
   
  d)
   
  przeglądarka  Chrome;
   
   
   
  e)
   
  przeglądarka  Safari;
   
   
   
  f)
   
  przeglądarka  Opera.

§ 4 Zmiany Polityki Prywatności

 1. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:  biuro@edukacjaplus.eu
 2. Data ostatniej modyfikacji: 17.04.2023 r.