„Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest: Co robisz dla innych?”
– Martin Luther King Jr.

Do realizacji celów Fundacja potrzebuje funduszy, które zdobywa, działając jako podmiot gospodarczy, ale także zaprasza do współpracy sponsorów, zainteresowanych dobrem jednostek i całego społeczeństwa.

Jeśli zależy Tobie na życiu w społeczeństwie świadomym, zaangażowanym społecznie, zdrowym, mądrym i szczęśliwym, to zapraszany do współpracy z nami.